Wij kopen pelletkachels

Wij heten u van harte welkom op onze site.

De veiligheid van je pelletkachel

Steeds meer mensen kiezen voor een pelletkachel in hun woning of chalet. Het is een goedkope en duurzame manier van verwarmen en kan energiekosten verlagen. Nu er steeds meer pelletkachels gebruikt worden, krijgt de brandweer vaker meldingen van incidenten met pelletkachels.

Houd rekening met de volgende voorschriften: 

Aanschaf:

Ondanks dat de markt voor pelletkachels groeit, heeft nog niet elke installateur kennis om deze veilig aan te leggen.

laat uw vooraf goed en deskundig adviseren over de aanleg van het rookkanaal.


Installatie:

Laat de pelletkachel instaleren door een specialiste. De pelletkachel moet worden ingesteld op de afmeting van de ruimte, het rookkanaal ,aanvoer van schone lucht en het soort pellets. Stem de capaciteit van de pelletkachel af op het gewenste gebruik en zorg voor een optimale verbranding waardoor vervuiling van de kachel en het rookkanaal ontstaat. Zorg dat de pijp van het rookkanaal voorbij de nok van het dak komt. Zo kan de rook zich verspreiden en voorkom je overlast. Een eis van de fabrikant is dat het rookkanaal voldoende trek heeft. Dit is bij geveluitmonding niet mogelijk en brengt risico's met zich mee. Het risico bestaat dan dat er een gevaarlijke concentratie rook in de leefruimte kan komen.  Het rookkanaal moet voldoende trek hebben, Onvoldoende trek ontstaat bijvoorbeeld wanneer er veel bochten in zitten, het rookkanaal vervuild is of tegen druk krijgt van de wind. Zorg voor een brandveilige installatie het rookkanaal moet voldoen aan de veiligheidseisen, waaronder brandveiligheid. 

Een enkelwandige uitgang  naar buiten is verboden. Dit komt omdat een enkelwandige buis veel warmte aan de omgeving afgeeft en de kans op brand vergroot. Doorvoeringen door wanden en vloeren moeten voldoende brandwerend zijn. Houd ook rekening met de, door de fabrikant voorgeschreven, minimale afstand tot brandbaar materiaal.


Het onderhoud:

Met regelmatig onderhoud verleng je de levensduur van je pelletkachel, en zorg je voor een efficiente verbranding van de pellets en verlaag je risico op brand of rook ontwikkeling. Lees de gebruiksaanwijzing van de pelletkachel goed door, hierin staat onderhoudsinformatie voor dit specifieke model. Wacht altijd met schoonmaken tot de pelletkachel uitgeschakeld en afgekoeld is. Leeg regelmatig het brandbakje en aslade en kijk in de gebruiksaanwijzing van je pelletkachel hoe vaak je de lade moet legen. Maak de pelletkachel dagelijks schoon met een aszuiger. Dit verhoogt het warmterendement en voorkomt ophopen van as in de kachel, wat eventueel brand gevaar veroorzaakt. maak hierbij gebruik van een speciale aszuiger. Lees de gebruiksaanwijzing van de aszuiger voor gebruik. 

Houd het kachel ruitje schoon daardoor heb je beter zicht op de verbranding. Bij een slechte verbranding word het ruitje sneller zwart. Dit is onder andere afhankelijk van het soort pellets die u gebruikt. Last van een snel vervuilde kachel ruit ? Laat je pellet- toevoer door de installateur afstellen. Controleer elk halfjaar het rookkanaal en maak deze schoon. Haal de dop van het T-stuk en leeg deze regelmatig dit voorkomt verstopping in het rookkanaal en verkleint het risico op een schoorsteenbrand.

 Laat jaarlijks uw pelletkachel door een specialist een groot onderhoud uitvoeren. De specialist maakt de ventilatoren schoon, controleert de elektronica en de werking hiervan, controleert de afdichtingen van de deur en diverse pakkingen, en zorgt voor een juiste afstelling van de pelletkachel.

Voorzorgsmaatregelen die u zelf kan treffen als er toch iets mis is met de pelletkachel.

Rook in de ruimte bij opstart schakel de pelletkachel uit door middel van de aan/uit knop. Laat de stekker altijd in het stopcontact hierdoor blijft de ventilator draaien en kunnen de rookgassen naar buiten afgevoerd worden. Ventileer de ruimte goed waar de pelletkachel in staat. Houd de verbranding goed in de gaten. Laat een expert de instellingen aanpassen op de pellets die u gebruikt, laat dit eventueel aanpassen wanneer het ruitje snel zwart word. Dit ontstaat alleen wanneer de verbranding niet optimaal is. 

Brand in het pelletreservoir ?

Schakel de pelletkachel uit en doof de smeulende pellets in het reservoir met zand, geen water of blusmiddelen! 

Verwijder de kachel (indien mogelijk) of laat dit doen door uw installateur  zodra deze uitgeschakeld en afgekoeld is.

Vertrouw je het niet? Bel 112

Zorg voor goed werkende rook- en co-melders in uw woning of chalet, die waarschuwen op tijd zodat je jezelf  in veiligheid kunt brengen. 

Houtpellets kunnen koolmonoxide produceren,

Het advies is daarom ook de ruimte goed te ventileren waar de houtpellets in opgeslagen worden. Zorg dat je een koolmonoxide melder ophangt in deze ruimte. koolmonoxide ruik en proef je immers niet.

 
E-mailen
Bellen